Sorumluluğun Reddi

 

BENTELER Distribution International GmbH bu web sitesinin doğru ve eksiksiz bilgi içermesi için makul çabalar gösterecek olsa da, BENTELER Distribution International GmbH doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan herhangi bir köprü metni bağlantısı da dahil olmak üzere bu web sitesinde verilen bilgilerin doğru, eksiksiz veya geçerli olduğunu garanti etmez. BENTELER Distribution International GmbH, bu web sitesinde yer alan bilgilerde herhangi bir zamanda haber vermeksizin değişiklik yapabilir ve bu bilgileri güncelleme taahhüdünde bulunmaz. Burada sunulan köprü metni bağlantıları sadece bir kolaylık sağlamak içindir ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi sitenin BENTELER Distribution International GmbH tarafından onaylandığı anlamına gelmez. BENTELER Distribution International GmbH, bağlantılı bir sitenin veya bağlantılı bir sitede bulunan herhangi bir bağlantının içeriğinden sorumlu değildir.

Bu web sitesinin içeriği telif hakkıyla korunmaktadır. Bununla birlikte, hizmetin farklı alanlarındaki materyalin kısımlarını sadece ticari olmayan kullanım amacıyla yazdırabilir ve indirebilirsiniz. BENTELER Distribution International GmbH firmasının açık yazılı izni olmaksızın indirilmiş herhangi bir materyalin kopyalanması, yeniden dağıtımı, yeniden iletilmesi veya yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hizmetten indirilen materyallerden mülkiyete ilişkin herhangi bir bildirimi değiştirmemeyi veya silmemeyi kabul edersiniz. BENTELER Distribution International GmbH hiçbir durumda bu web sitesinden alınan belgelerin, hizmetlerin veya bilgilerin kullanımı veya performansı ile bağlantılı veya bunlar nedeniyle sözleşmenin, ihmalin veya diğer ağırbaşlı eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan her türlü özel, dolaylı veya sonuçsal hasar veya zararlardan sorumlu değildir.

Medya Sahibi

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Almanya

Telefon: +49 211 31114 0
E-posta: distribution.international@benteler.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Almanya Ticaret sicili Düsseldorf (HRB 65758)

KDV kayıt numarası DE 812 866 606 

Düzenleyen

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Phone.: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international$@%&/()=@benteler.$@.%&/()=com

© Copyright 2018, BENTELER Distribution International GmbH. All rights reserved.