Rezanie oceľových rúr na základe Vašich výkresov

Laserové a plazmové rezanie, rezanie vodou. Obrábacie procesy s definovaným a nedefinovaným rezaním. Ide o príklad technológií, ktoré používame na rezanie Vašej rúry na požadovanú dĺžku. Rovnako dokážeme narezať rúry pod uhlom. Na základe Vašej výkresovej dokumentácie spracujeme oceľovú rúru tak, že ju stačí nainštalovať do Vášho výrobku.

Naše spektrum služieb rezania oceľových rúr zahŕňa:

  • Laserové a plazmové rezanie, rezanie vodou
  • Obrábanie s definovaným rezaním: pílenie, vyklepávanie, adiabatické rezanie, rotovanie, vŕtanie, brúsenie, frézovanie, sústruženie
  • Obrábanie s nedefiovaným rezaním: brúsenie, honovanie, lapovanie, abrazívne otryskávanie a erodovanie