Formovanie rúr na základe Vašich výkresov

Hľadáte rúry, ktoré sú špecificky formované podľa Vašich výrobných potrieb? Pripravené priamo pre implementáciu? BENTELER Distribution dodáva na základe Vašich výkresov formované oceľové rúry a ich príslušenstvo. Naši špecialisti Vám poskytnú informácie k rôznym kategóriám napätia podľa DIN 8582.

 

Naše spektrum služieb formovania oceľových rúrok zahŕňa:

  • Tlakové formovanie podľa normy DIN 8583: voľné formovanie, opracovanie, vtláčanie, pretláčanie, leštenie valcovaním
  • Formovanie napätím a kompresiou podľa normy DIN 8584: lisovanie, hydraulické formovanie, formovanie energetickým impulzom, ohýbanie do uhla, ťahanie, formovanie prírub
  • Mechanické formovanie podľa normy DIN 8585: šírky, dĺžky, hĺbky (napr. embosovanie)
  • Ohýbanie podľa normy DIN 8586: ohýbanie
  • Formovanie rotáciou podľa normy DIN 8587: s pohybom nástroja, dvíhaním, ovíjaním