Náš záväzok: Maximálna kvalita produktov a služieb

Spokojnosť našich zákazníkov je v centre našich aktivít. Preto sa snažíme dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výrobkov a služieb. Pre nás sú dobré procesy základom pre stále vysokú kvalitu našich výrobkov z oceľových rúrok, čím sa zabezpečuje dostupnosť a dodržiavanie dohodnutých dátumov dodania. Ale tiež slúžia bezpečnosti našich zamestnancov. Keďže máme vždy vôľu ďalej rozvíjať vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít, neustále optimalizujeme naše procesy

Naša orientácia procesu sa stáva viditeľnou v našom globálnom systéme riadenia kvality. V tomto systéme mapujeme všetky naše procesy a postupy. Naše lokality na celom svete sú certifikované podľa DIN EN ISO 9001 a miestne splňujú normu IATF 16949 ako aj environmentálnu normu DIN EN ISO 14001.

Príslušné osvedčenia si môžete stiahnuť tu.