POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Kiedy odwiedzasz nasze strony m.in. wykorzystujemy następujące informacje statystyczne, aby udoskonalić naszą obecność w Internecie:

  • Liczba odwiedzających poszczególne strony
  • Używany system operacyjny i przeglądarkaused
  • Dostawca internetowy, data i godzina dostępu

BENTELER Group wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej firmy Google Inc. (“Google”), w celu oceny wykorzystywania tej strony. Używany jest tryb operacyjny “Universal Analytics”. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między urządzeniami do ID anonimowego użytkownika, a więc badanie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach. Raporty dla BENTELER o Twojej aktywności sieciowej są sporządzane po to, by móc dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Google Analytics wykorzystuje "ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez cookies o Twoim wykorzystaniu tej strony są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zgodnie z wyznaczeniem administratora tej strony Google użyje tych informacji w celu oceny korzystania ze strony, do zestawienia raportów o czynnościach na stronie i dostarczenia dalszych usług administratorowi strony, związanych z korzystaniem z niej i z Internetu.

Czas trwania magazynowania danych

Po 14 miesiącach dane przesłane przez nas i linkowane przez cookie, ID użytkownika, ID reklamowe, zostaną automatycznie skasowane. Kasowanie danych, okres przechowywania których został osiągnięty, dokonuje się automatycznie raz w miesiącu.

Ochrona danych osobowych

Funkcja anonimizacji IP została włączona przez Google Analytics dla ochrony danych osobowych, z zapewnieniem, że nie da się utworzyć połączenia z konkretnym użytkownikiem. Gdy funkcja anonimizacji jest włączona, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim zostaną wysłane na serwer.

Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach sieci Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi od Google.

Jeżeli będziemy w posiadaniu dalszych danych osobowych na temat naszych użytkowników sieciowych, nie będziemy ich łączyć z danymi śledzenia sieciowego ani innymi danymi nieosobowymi.

Dalsze informacje na temat warunków i polityki prywatności Google Analytics, patrz https://www.google.com/analytics/terms/us.html lub pod https://policies.google.com/?hl=en.

Cel przetwarzania

Google, w imieniu operatora tej strony, użyje tej informacji do oceny Twojego korzystania ze strony, sporządzenia raportów na temat jej aktywności oraz do dostarczenia innych usług związanych z tą stroną oraz użytkowania Internetu dla operatora tej strony.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest Twoja zgoda w nawiązaniu do Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Google Inc. jest odbiorcą zebranych danych.

Przesyłanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe będą przesyłane w ramach EU-US ochronę prywatności w oparciu o decyzję o adekwatności Komisji Europejskiej w USA. Certyfikat można znaleźć pod https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Czas trwania magazynowania danych

Po 14 miesiącach dane przesłane przez nas i linkowane przez cookies, ID użytkownika, ID reklamowe, zostaną automatycznie skasowane. Kasowanie danych, okres przechowywania który został osiągnięty, dokonuje się automatycznie raz w miesiącu.

Prawa osób, których to dotyczy

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem w postaci zapobiegania zapisywaniu cookies odpowiednio ustawiając program swojej przeglądarki; jednakże, jako operator strony wskazujemy, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony w ich pełnym wymiarze.

Sprzeciw wobec śledzącej analizy sieciowej (wycofanie) (opt out)

Możesz zapobiec zapisywaniu wszystkich cookies przez odpowiednią regulację programu przeglądarki. Jednakże musimy poinformować, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony i innych, w pełnym wymiarze. Ponadto, możesz zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez cookies związanych z korzystaniem ze strony (łącznie z Twoim adresem IP) do Google, jak też przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Możesz odmówić używania Google Analytics klikając poniższy link Cookie. Wycofanie się zostanie ustawione na komputerze, co zapobiegnie przyszłemu zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony: Disable Google Analytics

Użycie funkcji reklamowych Google Analytics

Funkcje Google Analytics, które wspierają reklamowanie się w oparciu o zainteresowania i zachowanie się użytkowników w sieci. Są używane na tej stronie oprócz standardowej konfiguracji Google Analytics. W tym kontekście Google Analytics wykorzystuje obcego dostawcę cookie z DoubleClick do oceny danych w zachowaniu się użytkowników podczas surfowania po różnych stronach. Użycie tych danych, deklaracji statystycznych może być dokonywane pod względem danych demograficznych i obszarów zainteresowania użytkowników sieci.

Wyraźnie informujemy, że nie mamy dostępu do tych danych w odniesieniu do indywidualnego użytkownika i że dane statystyczne, których używamy, nie mogą być śledzone przez żadnego konkretnego użytkownika

Niektórzy z naszych odwiedzających napotkają nasze reklamy wyświetlane na innych stronach po ich wizycie. Ten typ reklam nosi nazwę remarketingu lub retargetingu. Jeżeli sprzeciwiasz się umieszczeniu tych reklam, doradzamy użycie jednej z możliwości opisanych powyżej dla dezaktywacji śledzenia sieciowego przez użytkowników. Google oferuje także możliwość niezależnego administrowania "ciasteczkami" przez ustawienie własnych preferencji reklamowych: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Bezpieczeństwo

BENTELER Group angażuje środki techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych przed przypadkową lub umyślną manipulacją przez osoby nieupoważnione. Nasze środki są stale adaptowane do rozwoju technicznego.

Informacje osobowe

Wasze informacje osobowe są zapisywane i używane tylko w firmach Grupy BENTELER, jeśli nam je udostępnisz. Prosimy zwrócić uwagę na to, że nie możemy gwarantować dotrzymania poufności wrażliwych danych osobowych, które są przesyłane do nas nieszyfrowaną poczta elektroniczną bądź łączem internetowym, wobec stron trzecich.

Przetwarzanie danych przez strony trzecie

BENTELER Group angażuje zewnętrznych dostawców usługi w przetwarzanie danych. BENTELER wymaga od tych firm, by dane osobowe gromadzone w przetwarzaniu były używane wyłącznie dla zamierzonego celu oraz by zapewniona była stosowna ochrona tych danych zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisanymi dotyczącymi ochrony danych.

Prawo dostępu

Zgodnie z istniejącymi warunkami prawnymi na żądanie firmy Grupy BENTELER poinformują Cię na piśmie, czy jakieś dane osobowe są przez nas przechowywane i jakie. Jeżeli, mimo naszych starań, przechowywane przez nas informacje są niepoprawne, zmienimy, zablokujemy lub usuniemy je - na Twoje żądanie.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Grupie, BENTELER Business Services GmbH, 33102 Paderborn, lub wyślij e-mail na adres: datenschutz@benteler.com

YouTube

Do włączania filmów video do naszej strony korzystamy z dostawcy YouTube. YouTube jest obsługiwane przez YouTube LLC, z siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowane przez Google Inc., mieszczące się w 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W momencie odwiedzin naszej strony z wtyczką YouTube, zostaniesz połączony z serwerami YouTube. W trakcie, serwer YouTube jest informowany, którą szczególną stronę naszej obecności sieciowej odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany także na konto w YouTube, umożliwi Ci ono powiązanie z profilem osobistym. Możesz wyeliminować tę możliwość przypisywania, jeżeli wylogujesz się zawczasu ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi. Po dalsze informacje o zbieraniu przez YouTube i wykorzystywaniu Twoich danych, przeczytaj politykę prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Kontakt z BENTELER (formularz kontaktowy)

Jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail, zabezpieczymy Twoje dane ze względów manipulacyjnych lub dla dalszego ciągu przez sześć miesięcy. Nie prześlemy Twoich danych stronie trzeciej bez Twojej zgody.

Twoje prawa

Zasadniczo masz prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszalności, odwołania i sprzeciwu. Jeżeli sądzisz, że użytkowanie Twoich danych sprzeciwia się ochronie danych lub że Twoje prawa ochrony danych zostały naruszone w jakiś inny sposób, możesz zgłosić reklamację u ciał nadzorujących. W Austrii należy kontaktować się z Data Protection Authority.

W wyniku istniejących przepisów prawnych firmy BENTELER dostarczą pisemną informację o tym, które z Twoich danych osobowych są przechowywane. W razie, gdy mimo naszych wysiłków przechowywane są błędne dane, zmienimy je lub usuniemy na żądanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Kiedy odwiedzasz nasze strony m.in. wykorzystujemy następujące informacje statystyczne, aby udoskonalić naszą obecność w Internecie:

  • Liczba odwiedzających poszczególne strony
  • Używany system operacyjny i przeglądarka
  • Dostawca internetowy, data i godzina dostępu

BENTELER Group wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej firmy Google Inc. (“Google”), w celu oceny wykorzystywania tej strony. Używany jest tryb operacyjny “Universal Analytics”. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między urządzeniami do ID anonimowego użytkownika, a więc badanie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach. Raporty dla BENTELER o Twojej aktywności sieciowej są sporządzane po to, by móc dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Google Analytics wykorzystuje "ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez cookies o Twoim wykorzystaniu tej strony są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zgodnie z wyznaczeniem administratora tej strony Google użyje tych informacji w celu oceny korzystania ze strony, do zestawienia raportów o czynnościach na stronie i dostarczenia dalszych usług administratorowi strony, związanych z korzystaniem z niej i z Internetu.

Czas trwania magazynowania danych

Po 14 miesiącach dane przesłane przez nas i linkowane przez cookie, ID użytkownika, ID reklamowe, zostaną automatycznie skasowane. Kasowanie danych, okres przechowywania których został osiągnięty, dokonuje się automatycznie raz w miesiącu.

Ochrona danych osobowych

Funkcja anonimizacji IP została włączona przez Google Analytics dla ochrony danych osobowych, z zapewnieniem, że nie da się utworzyć połączenia z konkretnym użytkownikiem. Gdy funkcja anonimizacji jest włączona, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim zostaną wysłane na serwer.

Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach sieci Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi od Google.

Jeżeli będziemy w posiadaniu dalszych danych osobowych na temat naszych użytkowników sieciowych, nie będziemy ich łączyć z danymi śledzenia sieciowego ani innymi danymi nieosobowymi.

Dalsze informacje na temat warunków i polityki prywatności Google Analytics, patrz www.google.com lub https://policies.google.com/?hl=en.

Cel przetwarzania

Google, w imieniu operatora tej strony, użyje tej informacji do oceny Twojego korzystania ze strony, sporządzenia raportów na temat jej aktywności oraz do dostarczenia innych usług związanych z tą stroną oraz użytkowania Internetu dla operatora tej strony.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest Twoja zgoda w nawiązaniu do Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Google Inc. jest odbiorcą zebranych danych.

Przesyłanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe będą przesyłane w ramach EU-US ochronę prywatności w oparciu o decyzję o adekwatności Komisji Europejskiej w USA. Certyfikat można znaleźć pod https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Czas trwania magazynowania danych

Po 14 miesiącach dane przesłane przez nas i linkowane przez cookies, ID użytkownika, ID reklamowe, zostaną automatycznie skasowane. Kasowanie danych, okres przechowywania który został osiągnięty, dokonuje się automatycznie raz w miesiącu.

Prawa osób, których to dotyczy

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem w postaci zapobiegania zapisywaniu cookies odpowiednio ustawiając program swojej przeglądarki; jednakże, jako operator strony wskazujemy, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony w ich pełnym wymiarze.

Sprzeciw wobec śledzącej analizy sieciowej (wycofanie)

Możesz zapobiec zapisywaniu wszystkich cookies przez odpowiednią regulację programu przeglądarki. Jednakże musimy poinformować, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony i innych, w pełnym wymiarze. Ponadto, możesz zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez cookies związanych z korzystaniem ze strony (łącznie z Twoim adresem IP) do Google, jak też przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Możesz odmówić używania Google Analytics klikając poniższy link Cookie. Wycofanie się zostanie ustawione na komputerze, co zapobiegnie przyszłemu zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony: Disable Google Analytics.

Użycie funkcji reklamowych Google Analytics

Funkcje Google Analytics, które wspierają reklamowanie się w oparciu o zainteresowania i zachowanie się użytkowników w sieci. Są używane na tej stronie oprócz standardowej konfiguracji Google Analytics. W tym kontekście Google Analytics wykorzystuje obcego dostawcę cookie z DoubleClick do oceny danych w zachowaniu się użytkowników podczas surfowania po różnych stronach. Użycie tych danych, deklaracji statystycznych może być dokonywane pod względem danych demograficznych i obszarów zainteresowania użytkowników sieci.

Wyraźnie informujemy, że nie mamy dostępu do tych danych w odniesieniu do indywidualnego użytkownika i że dane statystyczne, których używamy, nie mogą być śledzone przez żadnego konkretnego użytkownika.

Niektórzy z naszych odwiedzających napotkają nasze reklamy wyświetlane na innych stronach po ich wizycie. Ten typ reklam nosi nazwę remarketingu lub retargetingu. Jeżeli sprzeciwiasz się umieszczeniu tych reklam, doradzamy użycie jednej z możliwości opisanych powyżej dla dezaktywacji śledzenia sieciowego przez użytkowników. Google oferuje także możliwość niezależnego administrowania "ciasteczkami" przez ustawienie własnych preferencji reklamowych: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Bezpieczeństwo

BENTELER Group angażuje środki techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych przed przypadkową lub umyślną manipulacją przez osoby nieupoważnione. Nasze środki są stale adaptowane do rozwoju technicznego.

Informacje osobowe

Wasze informacje osobowe są zapisywane i używane tylko w firmach Grupy BENTELER, jeśli nam je udostępnisz. Prosimy zwrócić uwagę na to, że nie możemy gwarantować dotrzymania poufności wrażliwych danych osobowych, które są przesyłane do nas nieszyfrowaną poczta elektroniczną bądź łączem internetowym, wobec stron trzecich.

Przetwarzanie danych przez strony trzecie

BENTELER Group angażuje zewnętrznych dostawców usługi w przetwarzanie danych. BENTELER wymaga od tych firm, by dane osobowe gromadzone w przetwarzaniu były używane wyłącznie dla zamierzonego celu oraz by zapewniona była stosowna ochrona tych danych zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisanymi dotyczącymi ochrony danych.

Prawo dostępu

Zgodnie z istniejącymi warunkami prawnymi na żądanie firmy Grupy BENTELER poinformują Cię na piśmie, czy jakieś dane osobowe są przez nas przechowywane i jakie. Jeżeli, mimo naszych starań, przechowywane przez nas informacje są niepoprawne, zmienimy, zablokujemy lub usuniemy je - na Twoje żądanie.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Grupie, BENTELER Business Services GmbH, 33102 Paderborn, lub wyślij e-mail na adres: datenschutz@benteler.com

YouTube

Do włączania filmów video do naszej strony korzystamy z dostawcy YouTube. YouTube jest obsługiwane przez YouTube LLC, z siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowane przez Google Inc., mieszczące się w 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W momencie odwiedzin naszej strony z wtyczką YouTube, zostaniesz połączony z serwerami YouTube. W trakcie, serwer YouTube jest informowany, którą szczególną stronę naszej obecności sieciowej odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany także na konto w YouTube, umożliwi Ci ono powiązanie z profilem osobistym. Możesz wyeliminować tę możliwość przypisywania, jeżeli wylogujesz się zawczasu ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi. Po dalsze informacje o zbieraniu przez YouTube i wykorzystywaniu Twoich danych, przeczytaj politykę prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. 

Kontakt z BENTELER (formularz kontaktowy)

Jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail, zabezpieczymy Twoje dane ze względów manipulacyjnych lub dla dalszego ciągu przez sześć miesięcy. Nie prześlemy Twoich danych stronie trzeciej bez Twojej zgody.

Twoje prawa

Zasadniczo masz prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszalności, odwołania i sprzeciwu. Jeżeli sądzisz, że użytkowanie Twoich danych sprzeciwia się ochronie danych lub że Twoje prawa ochrony danych zostały naruszone w jakiś inny sposób, możesz zgłosić reklamację u ciał nadzorujących. W Austrii należy kontaktować się z Data Protection Authority.

W wyniku istniejących przepisów prawnych firmy BENTELER dostarczą pisemną informację o tym, które z Twoich danych osobowych są przechowywane. W razie, gdy mimo naszych wysiłków przechowywane są błędne dane, zmienimy je lub usuniemy na żądanie.