Modyfikacja właściwości materiału rur stalowych według specyfikacji

Jaki jest idealny układ właściwości materiału dla Waszego zastosowania? Nasi inżynierowie produktu i konsultanci techniczni w BENTELER Distribution mogą udzielić właściwej odpowiedzi. I pomóc znaleźć najlepszą metodę:

  • Wzmocnienie przez kształtowanie  
  • Obróbka cieplna według DIN 17014 część 1  
  • Obróbka termomechaniczna  
  • Kalcynowanie
  • Magnetyzacja / demagnetyzacja
  • Napromieniowanie
  • Metoda fotochemiczna