Disclaimer

Přestože se společnost BENTELER Distribution International GmbH bude snažit na této webové stránce zveřejňovat přesné a úplné informace, neposkytuje společnost BENTELER Distribution International GmbH žádnou záruku, že informace uvedené na této webové stránce, včetně přímo nebo nepřímo použitých hypertextových odkazů, jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost BENTELER Distribution International GmbH může informace na této webové stránce kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci uvedených informací. Poskytnuté hypertextové odkazy jsou pouze informativní a uvedení jakéhokoliv odkazu neznamená, že společnost BENTELER Distribution International GmbH s jeho obsahem souhlasí. Společnost BENTELER Distribution International GmbH neodpovídá za obsah jakékoliv odkazované webové stránky ani za žádné odkazy uvedené na odkazované webové stránce.

Obsah této webové stránky je chráněn autorským zákonem. Pro své vlastní nekomerční potřeby můžete materiály z jednotlivých částí webové stránky stahovat a tisknout. Jakékoliv jiné kopírování, další distribuce, přenos nebo zveřejnění staženého materiálu je bez výslovného písemného souhlasu společnosti BENTELER Distribution International GmbH přísně zakázáno. Souhlasíte, že žádnou část materiálů stažených z této webové stránky nebudete měnit ani odstraňovat. Společnost BENTELER Distribution International GmbH není v žádném případě zodpovědná za zvláštní, nepřímé nebo následné škody nebo jakékoliv jiné škody způsobené nemožností používat data nebo výhody v souvislosti se smluvní, nedbalostní nebo jakoukoli jinou činností konanou v návaznosti na použití dokumentů, služeb nebo informací, které jsou k dispozici na této webové stránce.

Vlastník

BENTELER Distribution International GmbH 
Heltorfer Str. 1 
40472 Dusseldorf 
Německo 

Phone: +49 211 31114 0 
E-mail: distribution.international$@%&/()=@benteler.$@.%&/()=com 

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Německo Obchodní rejstřík Düsseldorf (HRB 65758) DIČ: DE 812 866 606

 

BENTELER Distribution Czech Republic, spol. s r.o.

Průmyslová 1666

263 01 Dobříš

Czech Republic

Phone: +420 318 533 420

Fax: +420 318 533 450

distribution.czech@benteler.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35808. IČO: 62917846, DIČ: CZ62917846.

Edited by

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Německo

Phone.: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international$@%&/()=@benteler.$@.%&/()=com

Internetová agentura: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg

© Copyright 2018, BENTELER Distribution International GmbH. Všechna práva vyhrazena.